Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kabinet múz

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Monitorování diváckých ohlasů školních divadel Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve vztahu k divadelním inscenacím
 (Markéta Stehlíková)

2020, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ahll5/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Slepý projekt - Konference na půdě Janáčkovy akademie múzických umění
 (Adéla Svídová)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qmmrf/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Informační gramotnost studentů uměleckých vysokých škol v České republice: případová studie Janáčkovy akademie múzických umění
 (Iva Kašpárková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1c6c/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Uplatnění absolventů oboru činoherního herectví Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na trhu práce
 (Veronika Bošelová)

2014, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/a4arr/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Zmapování možností Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně //při tvorbě databáze jejich absolventů
 (Tereza Hořínková)

2011, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/hbj1o/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Orchestrální akademie Filharmonie Brno - Studie proveditelnosti
 (Gabriela Vojtičková)

2018, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/szck0/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

Orchestrální akademie
 (Eliška Adamová)

2014, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/kldx8/ | Hudební umění / Hra na lesní roh | Theses on a related topic

Analýza práce a pozice studenta hudebního manažerství v Komorní opeře Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
 (Jitka Honajzrová)

2009, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/vz3qx/ | Hudební umění / Hudební produkce | Theses on a related topic

Fundraisingové plánování Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
 (Yveta Koláriková)

2009, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/s4a55/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Herecká etuda jako nástroj pro srovnání výukových metod ateliérů činoherního herectví na Janáčkově akademii múzických umění
 (Viktor Harangi)

2018, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/wopu0/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)