Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

textilní odpadní vody

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Sledování inhibice reprodukce chvostoskoků Folsomia candida po expozici pesticidy
 (Kateřina KANDOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zppiwq// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Působení toxických látek na reprodukci a mortalitu chvostoskoků Folsomia candida
 (Kateřina KANDOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e7jr08// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Ověření využitelnosti chvostoskoků Folsomia candida pro hodnocení toxicity odpadních vod
 (Monika HOLEŠOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//c7npo5// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Studium semichronické toxicity na Sinapis alba L. pro vybraný druh vodného odpadu
 (Viola Hamplová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108197 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Stanovení účinku odpadních vod na klíčivost semen a růst v počátečních stádiích vývoje rostliny Sinapis alba
 (Pavlína JADAMUSOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rpvfka// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Sledování změny akutní toxicity vzorků čistících kalů na semenech Sinapis alba v závislosti na čase
 (Pavlína JADAMUSOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kuppz4// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Ekotoxikologické vlastnosti odpadů z hutních výrob
 (Klára Felgenträgerová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104467 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Theses on a related topic

Biodegradace syntetických barviv houbovými kulturami za pomocí rotačního diskového bioreaktoru
 (Jana VEJROSTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fvcx1b// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Zjištění schopnosti vybraných ligninolytických hub dekolorizovat směsi barviv na agarovém mediu
 (Jana SVOROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gaihyq// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)