Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ekotoxikologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Ekotoxikologie ve výuce na střední škole
 (Anna STROMSKÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0u9oi8// | Chemie / Učitelství Chemie pro střední školy - Učitelství Geografie pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové) | Theses on a related topic

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Ekotoxikologie a enzymologie chromanu
 (Lukáš Zeman)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/getk9/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Ekotoxikologie terestrických plicnatých plžů
 (Pavel Fojt)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vk7y9/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Moderní poznatky ekotoxikologie persistentních organických polutantů a aplikace pro hodnocení rizik
 (Luděk Bláha)

2009, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yniwk/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Ekotoxikologie, kontaminace a bioindikace v malých vodních tocích
 (Petr Masner)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zgmp8/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Ekotoxikologické hodnocení vodních vzorků za použití bakteriálních bioluminiscenčních testů
 (Petr Masner)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfwyr/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Endokrinní toxicita a ekotoxicita sinic a dalších agens ve vodním prostředí
 (Eliška Sychrová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jadtv/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Biodostupnost kontaminantů pro půdní organismy
 (Lucia Škulcová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uu73r/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Ekotoxikologické hodnocení pokročilých technologií čištění vod založených na sloučeninách železa
 (Pavla Kovaláková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zuavg/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)