Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vibrio fischeri

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Iontové kapaliny a jejich toxikologické hodnocení pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeri
 (Karolína CHŘIBKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mrm4hd// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Monitoring akutní toxicity kontaminovaných půdních vzorků pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeri
 (Lucie NOVOTNÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//42tfoo// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Hodnocení potravinářských barviv pomocí testu akutní toxicity na Vibrio fischeri
 (Klára RÁŠOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//q20qfz// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Hodnocení vybraných složek kosmetických přípravků pomocí luminiscenčních baktérií Vibrio fischeri
 (Anna LEBDUŠKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dnbnq6// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Detekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeri
 (Ivana FELGENTRÄGEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rvc9t6// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Využití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro detekci toxických látek
 (Lenka FIGUROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//le9j4h// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Zhodnocení využití testu na Vibrio fischeri pro reálné vzorky z kontaminovaného prostředí
 (Jan MARKUŠ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sm2f25// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Využití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro hodnocení toxicity chemických látek
 (Lucie VAŠUTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6bxwp3// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Sledování změny akutní toxicity v průběhu biodegradace syntetických barviv v rotačním reaktoru
 (Kristýna KUNDRÁTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zf3h7v// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Ekotoxikologické testy pro strusky
 (Zuzana Pěgřimočová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144326 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)