Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dielektrický, bariérový, výboj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Study of dielectric barrier discharges, their applications and fundamental properties
 (Jakub Kelar)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dtxo0/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Návrh řídicí jednotky zdroje pro dielektrický bariérový výboj
 (Radek Zischka)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dii97/ | Aplikovaná fyzika / Fyzika a management | Theses on a related topic

Studium mikrodutinového dielektrického bariérového výboje pro povrchové úpravy
 (Vít Richter)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zvl51/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Studium mobility mikrovýbojů dielektrického bariérového výboje
 (Michal Štipl)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpau3/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Využití dielektrického hladinového bariérového výboje pro úpravu materiálů
 (Kristína Repaská)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gb8mp/ | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Studium vlastností různých typů dielektrických bariérových výbojů pro povrchové úpravy strukturovaných materiálů
 (Dominik Bača)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvyi6/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích
 (Tomáš Morávek)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ywmbz/ | Fyzika (čtyřleté) / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Studium multidutinového dielektrického bariérového výboje pro povrchové úpravy polymerních materiálů
 (Zdeňka Doubková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wf24s/ | Fyzika / Fyzika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Multifázový napájecí zdroj dielektrického bariérového výboje
 (Radek Zischka)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apwbr/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Optická emisní spektroskopie bariérového výboje
 (Roman Jíra)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dt55d/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)