Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Národní, divadlo, moravskoslezské

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Národní divadlo Moravskoslezské - Rudolf Friml: Rose Marie
 (Linda Keprtová)

2012, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/iv91a/ | Hudební umění / Operní režie | Theses on a related topic

Národní divadlo moravskoslezské po přelomu tisíciletí
 (Tereza Vojtasíková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egy20/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Seizmické zatížení vlivem železniční dopravy mezi stanicemi Ostrava střed a Ostrava hlavní nádraží
 (Tomáš Bílý)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129013 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Theses on a related topic

Mediating Ostrava region and Ostrava University to international audiences
 (Pavlína MASOPUSTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//b2v9kq// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 (Jana Babuláková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92502 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Ostrava!!!? Advertising Ostrava in English and in Czech
 (Ondřej KREJČÍ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uy8cl0// | Filologie / Angličtina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Ostrava!!! ? On the language and advertising strategies in Ostrava-promoting discourse
 (Radka BĚLÍČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kcp7mg// | Filologie / Angličtina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Církevní hudba ve farnostech Ostrava - Moravská Ostrava a Hradec nad Moravicí
 (Anna BOCANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9p7009// | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Návrh změn dopravní obslužnosti po vybudování tramvajové trati Ostrava Pustkovec – Ostrava Poruba VIII. obvod
 (Jan Fedor)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104681 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic