Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

integrovaná péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 56 theses)
Proces vyrovnávání se rodin s narozením dítěte se závažným zdravotním postižením
 (Vendula HANUŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4tfpax// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Analýza příkladů procesu vyrovnávání se rodiny s narozením a následnou péčí o dítě se závažným zdravotním postižením
 (Jana NÁVRATOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//me498k// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Podpora integračního procesu pomocí projektového vyučování zaměřeného na seznámení žáků základní školy se speciálními potřebami dětí se zdravotním postižením
 (Petra Fráňová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9998 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

ROZVOJ POHYBOVÉHO, TANEČNÍHO, HUDEBNÍHO A DRAMATICKÉHO VNÍMÁNÍ A VYJADŘOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ SE ZAMĚŘENÍM NA DÍTĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
 (Lucie Pečená)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ved40y// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Integrovaná péče o děti se zdravotním znevýhodněním se zaměřením na alergiky v podmínkách běžné mateřské školy
 (Karla Juříková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixeqz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití počítačů na 2. stupni základní školy se zaměřením na děti se zdravotním znevýhodněním
 (Věra Filgasová)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxcje/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Význam včasné speciálněpedagogické diagnostiky u dětí se zdravotním postižením v předškolním věku
 (Kateřina Žárská)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4rri/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Analýza potřeb rodin dětí se zdravotním postižením v souvislosti s nabídkou služeb středisek rané péče
 (Pavlína Jaroňová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jztap/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Limity spolupráce zdravotních a sociálních služeb na regionální úrovni
 (Marie Ševčíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/olmk7/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Rodina s dětmi s postižením
 (Lucie Svitálková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qu9zk/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 6 » (total: 56 theses)