Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

struska

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů
 (Sára DVOŘÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tc3wve// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Theses on a related topic

Obaly a odpady z obalů - recyklace a zpracování
 (Martina Kačerová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86789 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Zpracování a recyklace odpadního textilu
 (Daniela Suchá)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92795 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Recyklace a zpracování pneumatik
 (Marcela IBERMAJEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hmkzi4// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Nové postupy zpracování elektro-odpadu - 1. fáze recyklace
 (Tomáš SECHOVSKÝ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//osq510// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Možnosti využití strusky z výroby oceli v EOP v různých odvětvích průmyslu a porovnání ekonomického dopadu na firmu při uložení a využití strusek
 (Roman Kupka)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83348 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Úprava ocelárenské strusky pro využití ve stavebnictví.
 (Vojtěch Šimíček)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139200 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Analýza interního využití a prodeje vysokopecní strusky a vyhodnocení jejich ekonomických efektů
 (Drahomíra Oborná)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87626 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Využití strusky po metalurgickém zpracování rud k získávání neželezných kovů
 (Daniela Jurčíková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92072 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vlastnosti betonu s použitím strusek z výroby oceli
 (Michaela Džopková)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111061 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Theses on a related topic