Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Vliv frekvence vyvážení obsahu nádob pro tříděný odpad na intenzitu třídění komunálního odpadu obyvatelstvem
 (Michaela JANEŠÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2mxggf// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Theses on a related topic

Spalování odpadů jako jedno z možností likvidace odpadů se zaměřením na postavení brněnské spalovny odpadů v odpadovém hospodářství České republiky
 (Karolína Vymazalová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/iwaah/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Analýza nároků obcí na zpoplatnění produkce komunálního odpadu s cílem návrhu nového poplatku za produkci komunálního odpadu
 (Veronika Rašpličková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58598 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vyplatí se obcím třídění komunálního odpadu?
 (Marie Pojezdná)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2797/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Pokročilé metody síťové analýzy pro modelování svozu odpadu
 (Jakub Čuhel)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zd0b6/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství České republiky se zaměřením na problematiku nebezpečného odpadu
 (Blanka PROSTINÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pjlqeb// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Velké skládky odpadu jako zdroje kontaminace životního prostředí
 (Michaela Nagyová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vonec/ | Chemie / | Theses on a related topic

Prevence vzniku odpadu a sociální podniky
 (Nikola Marková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/htvwp/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Efektivnost recyklace odpadu
 (Martina Mlčochová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldwyc/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Průzkum a zhodnocení invazních druhů rostlin v chatové oblasti okolí Křižanovické přehrady
 (Petra FRIDRICHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zfgztw// | Biologie / Biologie - Geografie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)