Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sberne nadoby trideneho odpadu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vzdělávání v problematice recyklace odpadu na SŠ
 (Tereza Langrova)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgwvz/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Účinnost a efektivnost systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu v Ústí nad Labem
 (Petr VESELÝ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xc5pua// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Vliv frekvence vyvážení obsahu nádob pro tříděný odpad na intenzitu třídění komunálního odpadu obyvatelstvem
 (Michaela JANEŠÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2mxggf// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Theses on a related topic

Analýza složení komunálního odpadu v oblasti Velké Meziřičí se zaměřením na využitelné složky
 (Kristýna Havelková)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qgcwjt// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Studie produkce komunálního odpadu na území městské části Brno-sever
 (Martina Dobešová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6blnsh// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Analýza složení komunálního odpadu se zaměřením na využitelné složky na Svitavsku
 (Michaela Janků)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hnyvuf// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Optimalizace rozmístění nádob na separovaný sběr odpadu v Blansku
 (Jan Kopecký)

2007, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iifug/ | Informatika / | Theses on a related topic

Zlepšení systému svozu odpadu ve farmaceutické firmě
 (Pavel Tulach)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103274 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Hospodaření s biologickou složkou komunálního odpadu města České Budějovice
 (Lucie BALÁŽOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8cd9bt// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Theses on a related topic