Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dopravní infrastruktura

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Industrial Zones and their Socio-economic Impact on Regional Development: The case of Strategic Industrial Zone Nošovice
 (Hana Němcová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58435 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Logistika a logistické řetězce v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury v České republice se zaměřením na silniční infrastrukturu
 (Lukáš Svoboda)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53575 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Logistika a logistické řetězce v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury v České republice se zaměřením na silniční infrastrukturu
 (Lukáš Svoboda)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53575 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Logistika a logistické řetězce v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury v České republice se zaměřením na silniční infrastrukturu
 (Lukáš Svoboda)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53575 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Stav silniční sítě jako limitující faktor rozvoje regionu
 (Patrik Jentsch)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/iu5lw/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Rozvoj silniční sítě v ústeckém regionu, její přínos pro dopravní obslužnost a vliv na životní prostředí.
 (Miroslav Mocek)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74572 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

Perspektivy rozvoje cestovního ruchu ve vybraném turistickém regionu
 (Jitka Dundová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/j53gv/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Strategie a rozvoj dopravní firmy ČSAD Liberec, a.s.
 (Pavel Timpel)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//j3123v// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic