Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

poplachový, tísňový, a, zabezpečovací, systém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 40 theses)
Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace
 (Dana Třeštíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ab9xhf// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Návrh na zefektivnění propagace společnosti pro dodávku a montáž klimatizace
 (Adam Křapa)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//shaj6h// | Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě | Theses on a related topic

Identifikace a návrh opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
 (Josef Kamrád)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//id99mg// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Zpracování projektu dodávky a montáže turbíny 60 MW-Slovnaft
 (Jaroslav KULOVANÝ)

2013, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6fkax3// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace
 (Dana Třeštíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ab9xhf// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Zabezpečení komunikačních kanálů poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a dozorového a poplachového přijímacího centra
 (Michal PŘIKRYL)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nn6aqu// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Zabezpečení objektu systémy EPS a PZTS s prvky požární ochrany a navržení videodetekce požáru
 (Leander Lazarczyk)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109875 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Řešení přenosových tras a protokolů dohledového a poplachového přijímacího centra
 (Tomáš Krejčí)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6cpup7// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy a návrh jejich funkčnosti
 (Lukáš KRAHULÍK)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xckokr// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Projekt zabezpečení budovy malé firmy a perimetru
 (Zdeněk Prokeš)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4338ty// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 40 theses)