Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

motorova nafta

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Možnosti stanovení kontaminace motorového oleje naftou s přídavkem biokomponenty
 (Jaroslava Zelená)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z237vb// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Theses on a related topic

Základní fyzikální vlastnosti motorové nafty
 (Ondřej Pištělka)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0cwehn// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Theses on a related topic

Vliv zbytkových biosložek z motorové nafty na vybrané vlastnosti motorových olejů
 (Jakub Capouch)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gvt2jl// | Dopravní technologie a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Theses on a related topic

Vliv teploty na stabilitu nízkoteplotních aditiv pro motorovou naftu
 (Martina Hrušková)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//p8ipsr// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Stanovení zvyšovačů cetanového čísla v motorové naftě
 (Eliška Křížová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//41rlbn// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Nesulfidické katalyzátory pro konverzi rostlinných olejů na uhlovodíky vroucí v rozmezí motorové nafty
 (Artem Jasan)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//v3o2kt// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Studie vzněcování směsné motorové nafty pro bezpečné použití
 (Jiří Vymazal)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94257 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Stanovení směsné motorové nafty v kontaminované vodě
 (Blanka Chvojková)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gg0w8c// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Analýza změny spotřeby paliva u autobusů při použití emulzní motorové nafty
 (Vojtěch Mikulka)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88380 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Aplikace FTIR spektrometrie v analýze automobilových benzínů a motorových naft
 (Jan Karel)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lhsg8r// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)