Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

učební úlohy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Analýza učebních úloh ve výuce anglického jazyka ve 4. ročníku ZŠ dle Bloomovy taxonomie
 (Hana Matušková)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1be9/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Bloomova taxonomie (RBT) ve výuce španělštiny
 (Marta TLAMSOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1elvg9// | Učitelství pro střední školy / Anglický jazyk a literatura - španělský jazyk | Theses on a related topic

Bloomova taxonomie jako předpoklad tvorby testových úloh ve výuce dějepisu
 (Tereza KLIKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0klect// | Historické vědy / Učitelství historie pro SŠ (jednoobor.) - A14 | Theses on a related topic

Bloomova taxonomie (RBT) a aktivizující metody ve výuce cizích jazyků se zaměřením na španělštinu
 (Petra FEKETOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rdlqwi// | Učitelství pro střední školy / Anglický jazyk a literatura - španělský jazyk | Theses on a related topic

Didaktické hry ve výuce zeměpisu cílené na vyšší úrovně kognitivních cílů Bloomovy taxonomie
 (Kateřina JANDOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bl1ey1// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Učební úlohy na 1. stupni základní školy
 (Věra Recmanová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jtzw0/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Učební úlohy v přírodovědě - komparace městské a vesnické školy
 (Veronika RYLKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jisqcc// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Učební úlohy z vybraného zeměpisného učiva vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět"
 (Vít Kaláb)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qcpzb/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Učební úlohy ve vybraných učebnicích vlastivědy na ZŠ
 (Hana Salamonová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/exrh2/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Učební úlohy v přírodovědě ve vztahu k typu znalostí
 (Silvie LOJKÁSKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cvcfhp// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)