Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

parciální atomové náboje

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Atomové typy v metodách pro výpočet parciálních atomových nábojů
 (Radka Sedláková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rvvix/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Backend pro databázi parciálních atomových nábojů
 (Miroslava Voglová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s1bll/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Frontend pro databázi parciálních atomových nábojů
 (Dominik Toušek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw8vq/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Empirické metody pro výpočet parciálních atomových nábojů
 (Ondřej Schindler)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ts2kg/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Implementace metod MGC a OGC pro výpočet parciálních atomových nábojů
 (Šimon Zouvala)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jb4h2/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Analýza kvality a konformační závislosti atomových nábojů
 (Lukáš Petrusek)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mkvto/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Webová aplikace pro vizualizaci atomových nábojů
 (Tomáš Jadrný)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tv0gn/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Počítačové modelování parciálních atomových nábojů pomocí mimoatomových pozic
 (Aneta Leskourová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//mxth1v// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv spektrofotometrickou a potenciometrickou titrací
 (Eva Vaverková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8oilto// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Stanovení disociačních konstant léčiv faktorovou a regresní analýzou absorbanční matice
 (Hana Málková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i997uv// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)