Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

subject

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Reverse Transfer in the Czech Syntax: Error Description, Pronominal Subject, and Subject-Verb Word Order
 (Kamil Ivan)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mte06/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

Multi-Subject Tracking in Crowded Videos
 (Matúš Macko)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvetp/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Subject Verb Agreement in African American Vernacular English
 (Matěj MIKOLAJSKÝ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a84gdp// | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic

Subject-Predicate Inversion in Reporting Clauses of Direct Reported Speech
 (Michaela HETCLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aa77ll// | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic

Subject Content in Coursebooks of English for Lower Secondary Schools
 (Eva Tomášová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxzs2/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

The Position of the Subject in Old English and Modern English
 (Václav Křiklán)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/usu6q/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Subject: Man - pánská kolekce
 (Hana Prchalová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3xoial// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Design oděvu | Theses on a related topic

Problematika shody přísudkového slovesa s podmětem věty slovesné Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence
 (Petra KARMANOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4255v4// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Subject-Verb Agreement after 'Neither of', 'Either of' and 'None of': A Corpus-Based Study
 (Hana BAYEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//34c3p0// | Filologie / Anglická filologie - Německá filologie | Theses on a related topic

Učivo o vyjmenovaných slovech v učebnicích a materiálech pro 1. stupeň ZŠ The Subject Matter about Specification Words in Textbooks and Materials for the 1-st Level of the Elementary School
 (Pavlína PROKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i6chzv// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)