Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

denni rezim domova pro seniory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Jak se mi tam žilo? Životní styl v domově pro seniory: autoetnografie života v domově pro seniory
 (Lenka MATOUŠKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zep1un// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Vliv institucí veřejné správy na činnost Domova pro seniory v Žatci
 (Iveta Milfaitová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/smm4b/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Vybrané etické problémy, s nimiž se může setkávat sociální pracovník v domově pro seniory při péči o umírající klienty.
 (Petra PFEFFROVÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//52w3dj// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Zdravotní a psychosociální dopady na seniora žijícího v domě pro seniory po ztrátě životního partnera
 (Filip LUKŠAN)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r3ui71// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Adaptační proces klientů domova pro seniory
 (Jana LÉBROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lujbtv// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Hodnocení pracovních podmínek zaměstnanci sociálních služeb pro seniory
 (Dagmar UŠIAKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ti2x5t// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Specifika aktivizačních programů v Domově se zvláštním režimem pro seniory
 (Jana HELLEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//bqgjoj// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic