Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pojeti role

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Pojetí role mediátora v Probační a mediační službě
 (Petra Mádlová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v7dr0/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Role Nicolase Heurteura a prince Tamina v muzkálu M. Buzziho a M. Sládečka PA-PAPAPAPA-PA-PA
 (Daniel Rymeš)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/w052k/ | Dramatická umění / Muzikálové herectví | Theses on a related topic

Srovnání dvou inscenací muzikálu Dracula //s důrazem na herecké pojetí titulní role
 (Jitka Cafourková)

2011, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ukrhj/ | Dramatická umění / Muzikálové herectví | Theses on a related topic

Role veřejných služeb zaměstnanosti v oblasti regulace zahraniční zaměstnanosti a integrace cizinců na trh práce
 (Hana Pořízková)

2010, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd60g/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Pojetí smrti ve starší dospělosti: Role soužití s potomkem ve společné domácnosti
 (Hana Hlobilová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iagjx/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Role sociálních pracovníků z perspektivy jiných pomáhajících profesí ve Farní charitě Litomyšl
 (Michaela Šplíchalová)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8229 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Profesní role sociálních pracovnic v rodinné a manželské poradně
 (Martina Tintěrová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bmr05/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Tradiční a netradiční pojetí role zvířat v dětské literatuře a autorské pohádce
 (Markéta RABOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//idmq6b// | Specializace v pedagogice / AJu-SVu | Theses on a related topic

Domácí násilí v kontextu pojetí mužské a ženské role
 (Martina VENZHÖFEROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7m89sv// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Role sestry a jejich vliv na péči o pacienty s totální endoprotézou kyčle
 (Květoslava SLABÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4cdcoo// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)