Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

soukromi klientu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sexuální potřeby klientů domovů pro seniory z pohledu sester
 (Marie MACHOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jc715i// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Srovnání podmínek pro vedení účtů klientů v ČR a okolních státech
 (Jaroslav Balcar)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/gsv10/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Vybrané etické problémy, s nimiž se může setkávat sociální pracovník v domově pro seniory při péči o umírající klienty.
 (Petra PFEFFROVÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//52w3dj// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Potřeba soukromí a intimity u klientů v domovech pro seniory a odborných léčebných ústavech
 (Markéta Davidová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m94oo3// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Profesionalita soukromých lektorů anglického jazyka očima jejich dospělých klientů
 (Veronika Tišnovská)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eek5x/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic