Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

typ pracovnika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Typ zaměstnání jako rizikový faktor morbidity osob 45-65 let
 (Iveta ZDĚNOVCOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yn2sok// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Vliv motivačního typu na ohrožení syndromem vyhoření u pracovníků speciálně pedagogických institucí
 (Nela PAGANIKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ygauih// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

Vliv kanceláří typu open space na zdraví jejich pracovníků
 (Blanka Kobylková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bun4n/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sociální postoje budoucích sociálních pracovníků k různým typům klientů
 (Markéta BIELESZOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3afosu// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Role sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení se zaměřením na péči o drogově závislé v Olomouckém kraji
 (Marie Veselá)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/f9kv9/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Postoj pomáhajících pracovníků k posilování resilience u dětí předškolního věku vyrůstajících v dětském domově rodinného typu
 (Markéta Vymazalová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bum25/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kompetenční model pro pracovníky neziskové organizace typu rodinné centrum
 (Vanda Hoffmannová)

2019, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//dxh39p// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Kritéria ovlivňující výběr při přijímání pracovníků do podniku se specifickým typem výroby
 (Magdaléna Manková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j13ns/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Předpoklady pro výkon profese sociálního pracovníka
 (Karolína Lietavcová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//ajhxy4// | 75-32-N / 01 Sociální práce | Theses on a related topic

Návrh modelového řešení pro dlouhodobé uchovávání vybraných typů zvukových dokumentů v paměťových institucích České republiky
 (Helena Novotná)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/if3iw/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic