Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

numeral classifiers

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
DYNAMIC CONSTRUAL IN COGNITIVE LINGUISTICS: Cognitive simulations of movement as instances of mental imagery in fictive motion processing, an eye-tracking study
 (Alena Holubcová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b70ay/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

The Use of Translation in Cognitive Linquisties Studies
 (Markéta Bečevová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3job/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Slovesný vid ve výuce češtiny pro cizince - návrh aplikace metod kognitivní lingvistiky
 (Markéta DOSOUDILOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wxotl0// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Možnosti výchovného působení frazémů v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ pohledem kognitivní lingvistiky
 (Jitka Burdová)

2018, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//1faki3// | Učitelství pro střední školy / anglický jazyk - český jazyk (nav.SŠ) | Theses on a related topic

Komunistická rétorika před rokem 1989 a po něm (studie z kognitivní lingvistiky)
 (Kateřina Nohavová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1027 | Mediální a komunikační studia / Jazyková a literární kultura | Theses on a related topic

Kognitivní obraz nohy v litevské frazeologii
 (Šárka Zdražilová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xvibu/ | Filologie / Baltistika | Theses on a related topic

Semantic Description of Numeral Classifiers ke and zhu in Mandarin Chinese: A Corpus-based Analysis
 (Aneta Dosedlová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8pej/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Corpus-based Linguistic and Pedagogical Investigation into Delexical Verbs
 (Markéta Guňková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rm9ue/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Semantic Description of Numeral Classifiers ke and zhu in Mandarin Chinese: A Corpus-based Analysis
 (Aneta Dosedlová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8pej/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Frekvenční korpusová analýza vybrané slovní zásoby HSK
 (Gabriela TAN)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y24wmj// | Filologie / Německá filologie - Čínská filologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)