Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Hybridní zóna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Identifikace parentálních genomů morfologicky kryptických druhů slepýšů (Anguis colchica a A. fragilis) muktilokusovým studiem jaderné DNA
 (Vojtěch BONCZEK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//87u9q4// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Identifikace parentálních genomů morfologicky kryptických druhů slepýšů (Anguis colchica a A. fragilis) muktilokusovým studiem jaderné DNA
 (Vojtěch BONCZEK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//87u9q4// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Identifikace parentálních genomů morfologicky kryptických druhů slepýšů (Anguis colchica a A. fragilis) muktilokusovým studiem jaderné DNA
 (Vojtěch BONCZEK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//87u9q4// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Identifikace parentálních genomů morfologicky kryptických druhů slepýšů (Anguis colchica a A. fragilis) muktilokusovým studiem jaderné DNA
 (Vojtěch BONCZEK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//87u9q4// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Využití metody RFLP PCR, PCR ARMS a reverzní hybridizace pro detekci nejčastějších trombofilních mutací v české populaci
 (Markéta MATĚJKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1y7ynq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Stanovení virové exprese SVCV ve vybraných orgánech kaprovitých ryb a jejich hybridů využitím qRT-PCR.
 (Eliška Bartková)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zfawp/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Studium životaschopnosti mikroorganismů pomocí kvantitativní PCR
 (Martina Čechová)

2022, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m0mjv/ | Mikrobiologie / | Theses on a related topic

Detekce Mycobacterium avium subsp. avium v obsahu střeva holubů domácích (Columba livia domestica) metodou RealTime PCR
 (Annette Vittová)

2024, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frcxx/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Detekce a kvantifikace vybraných druhů patogenních a komenzálních bakterií kožního mikrobiomu pomocí real-time PCR
 (Iuliia Siluianova)

2024, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzmp9/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Metodické přístupy založené na PCR využitelné pro diagnostiku parazitárních infekcí alimentárního původu
 (Lucie Škorpíková)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wx0og/ | Ekologická a evoluční biologie / Parazitologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)