Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Chromatin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Mechanismy oprav DNA studované metodami pokročilé konfokální mikroskopie
 (Jana Suchánková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/en75e/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Konfokální mikroskopie jako jedna z technik zkoumání profilu povrchů
 (Filip Hamada)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whnq3/ | Aplikovaná fyzika / Fyzika a management | Theses on a related topic

Využití technik pokročilé konfokální mikroskopie a FRAP analýzy při studiu struktury a dynamiky chromatinu
 (Petra Řezníčková-Podloučková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/citk9/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Theses on a related topic

Charakterizace povrchů s použitím konfokální mikroskopie
 (Lucie Otépková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//beq6j2// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

CXL v obraze konfokální mikroskopie u pacientů s keratokonem
 (Jan Vaverka)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfeuo/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Simulation of Optical Aberrations in Confocal Microscopy
 (Luděk Matyska)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vd3d6/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Konfokální Ramanova mikroskopie buněk
 (Monika HARVANOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aqyr72// | Biochemie / | Theses on a related topic

Distribution function approach to kinetic study of ligand-receptor interactions by flow cytometry and confocal laser scanning microscopy
 (Darya Yurevna Orlova)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/plpip/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Theses on a related topic

Morfologie jaderné laminy a funkce jaderných laminů při reparaci DNA
 (Barbora Malyšková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbodt/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)