Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bioinformaticka analyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Bioinformatická analýza v mikrobiologii
 (Matej Medvecký)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c1b5k/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza polymorfismů membránově vázaných isoforem adenylátcyklas s potenciálně klinickým významem
 (Radim Jaroušek)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kd1q5/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza vlivu vybraných variant v sekvencích proteinu zvolené membránově vázané isoformy adenylátcyklas na funkci tohoto enzymu
 (Martin Šindelář)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfg8b/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza hypobiózy u larev Teladorsagia circumcincta
 (Marie Jankůjová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uryf9/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza potenciálních glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis
 (Zuzana Žufanová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/esvws/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza mykobakteriálních glykosyltransferas
 (Zuzana Žufanová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2jdw/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza proteinů interagujících s DNA triplexy
 (Simona GUZIUROVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//lwb0iz// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza pohlavních chromozomů \kur{Lycorea halia} (Lepidoptera, Danainae)
 (Pavel HRONEK)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cksw0a// | Biologie / | Theses on a related topic

Bioinformatická analýza distribuce transpozonů na pohlavních chromozomech rostlin
 (Kateřina JURÁSKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bfokf2// | Biochemie / Bioinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)