Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

jaderny dna marker

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Identifikace parentálních genomů morfologicky kryptických druhů slepýšů (Anguis colchica a A. fragilis) muktilokusovým studiem jaderné DNA
 (Vojtěch BONCZEK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//87u9q4// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Využití vybraných regionů jaderné a chloroplastové DNA ke studiu fylogeneze vybraných zástupců rodu Lactuca
 (Denisa PLUCNAROVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//va7u9m// | Biologie / Botanika | Theses on a related topic

Studium historického rozšíření linií pstruha obecného v ČR a na Slovensku pomocí vybraných znaků mitochondriální DNA
 (Iva JAŠKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8j21zb// | Zemědělské inženýrství / Rybářství | Theses on a related topic

Pohyb bobuložravých ptáků a rozmanitost plastidové DNA jmelí (Viscum) ve střední Evropě
 (Veronika ZAVADILOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y9zigy// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic