Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pcna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Charakterizace PCNA zprostředkovaných interakcí při opravě dvouřetězcových zlomů v DNA
 (Alexandra Sisáková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tljs8/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Morfologie jaderné laminy a funkce jaderných laminů při reparaci DNA
 (Barbora Malyšková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbodt/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Ověřování protilátek pro imunohistochemické stanovení
 (Klára MIČKEOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t8zjix// | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Reconstitution of recombination-associated DNA synthesis and its regulation
 (Marek Šebesta)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bc1li/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Jaderný profil vybraných proteinů asociovaných s chromatinem závislý na fázích buněčného cyklu
 (Terézia Přikrylová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ajg9t/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Cell cycle arrest as a hallmark of insect diapause: Changes in gene transcription during diapause induction in the drosophilid fly, Chymomyza costata
 (Petra ŠIMŮNKOVÁ)

2014, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6631d4// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic