Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Metodika, procesního, řízení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Metodika a standardy modelování podnikových procesů
 (Ivana Cenigová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29860 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Metodika pro modelování a řízení rizik v elektrotechnice
 (Jan ŠIMOTA)

2019, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yuzdwq// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Theses on a related topic

Metodika eliminace plýtvání v oblasti kontrolních činností sériové výroby
 (Miroslav NĚMEC)

2015, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uj99fc// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

Metodika řízení sportovní organizace (občanského sdružení) v ČR
 (Radka Balážová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24031 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Využití procesního řízení nákladů
 (Jarmila Veverková)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122039 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Zavedení procesního řízení ve vybrané organizaci
 (Matěj Švec)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5y0k/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Metodika měření a vyhodnocování FM procesů ve firmě
 (Roman Balogh)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xp54i/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Procesní řízení jako nástroj rozvoje podniku
 (Norbert Lapčák)

2019, Bakalářská práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/a94wn/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků | Theses on a related topic

Firemní kultura a její vliv na konkurenceschopnost organizace
 (Radek Hošek)

2020, Bakalářská práce, NEWTON College a.s. / NEWTON College a.s.

http://theses.cz/id//79k1l5// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Význam firemní kultury pro konkurenceschopnost organizace
 (Kateřina Jiráková)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6167w6// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)