Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

srazko-odtokove modely

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Vliv časového rozložení srážkového úhrnu na hydrologické charakteristiky srážko-odtokové události
 (Anna MIKOLÁŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1iyed3// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Vývoj srážko-odtokového modelu Math1D pro spouštění na HPC
 (Radim Vavřík)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103777 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Modelování neurčitostí ve srážko-odtokových modelech
 (Martin Golasowski)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103826 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Analýza vlivu časoprostorového rozložení srážek na odtok z povodí s využitím GIT a matematických modelů
 (Iva PONÍŽILOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v4az42// | Geografie / Environmentální geografie | Theses on a related topic

Tvorba odtokového modelu pomocí neuronové sítě
 (Jana Kahánková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129941 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic

Srovnání semidistribuovaného a distribuovaného srážkoodtokového modelu
 (Veronika NIEMCOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vtxuqz// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Analýza citlivosti srážko-odtokového modelu na přesnost DEM
 (Lucie JANÍKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nx1vrs// | Geografie / Geografie - fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Analýza odtokových poměrů Osoblahy s pomocí GIS a matematických modelů
 (Veronika Kmínková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119985 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Porovnání vhodnosti metodik hydrologických modelů pro analýzu vlivu změn krajinného pokryvu
 (Kateřina Meduňová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92107 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Metoda čísel odtokových křivek (CN křivky) a její použití v modelech a programech využitelných v rámci projektování KPÚ
 (Hana ZELNÍČKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xnlsql// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)