Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Matematický model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Matematický model protiproudého výměníku tepla\nl{}
 (Renata HŘIBOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1kx6wl// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Matematický model protiproudého výměníku tepla\nl{}
 (Renata HŘIBOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1kx6wl// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Regulace protiproudého výměníku. Vytvoření modelu v MATLABu.
 (Blažej Kuhajda)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93096 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Theses on a related topic

Vliv vzduchových mezer na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče
 (Veronika Křížová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118563 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče
 (Markéta Albertová)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114170 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Prostup tepla skladbou suchého a vlhkého zásahového oděvu pro hasiče
 (Adam Schön)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136025 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vliv vlhkosti na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče se vzduchovými mezerami mezi vrstvami
 (Jakub Pípal)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128267 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Testování prostupu tepla materiálem protižárového obleku
 (Matěj Jahn)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128271 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Mobilní metoda měření prostupu tepla u stavebních konstrukcí bez akumulačních vrstev
 (Vladan Panovec)

2018, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133126 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Theses on a related topic

Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou
 (Jakub Venzara)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//fptcon// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)