Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyšší, územně, samosprávné, celky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 47 theses)
Prevence jako hlavní zásada snižující ohrožení půdy, ovzduší a vod v regionu Uherské Hradiště
 (Kamila Kačícová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j6608c// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Theses on a related topic

Zákon o Integrované prevenci a omezování znečištění a jeho přínos pro ŽP
 (Pavla Sedláčková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86854 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Rizika šikany na školách, prevence a její řešení
 (Petr Šaradin)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/pptaw/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Proces integrované prevence ("IPPC") v ČR
 (Miroslav Janoušek)

2007, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r33ix/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Zákon o Integrované prevenci a omezování znečištění a jeho přínos pro ŽP
 (Pavla Sedláčková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86854 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Posuzování vlivu léčiv v prostředí na fyziologické procesy řas
 (Miroslav Zajíc)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9brk/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Testování vlivu léčebné rehabilitace na funkci horní končetiny u osob po traumatickém poškození krční míchy pomocí zařízení SunBall
 (Anežka Tomková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vb0dv/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Povolení provozu jaderného zařízení na dobu neurčitou a posuzování vlivů na životní prostředí
 (Tereza FRIDRICHOVÁ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zqgm2g// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Porovnání vlivu vybraných prostředků do myček na nádobí na respirační inhibici aktivačního kalu
 (Vendula Klimantová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130002 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
 (Ivana Poláčková)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gn997/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 47 theses)