Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

poskytovatel dotace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Obrana příjemce dotace v průběhu dotačního řízení
 (Tomáš Šetina)

2017, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otqht/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Provozně-hospodářský rok z pohledu příjemce dotace z OPŽP
 (Lukáš Vykydal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128981 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Dotace jako nástroj pro zlepšení ekonomické situace podniku
 (Lucie Pěnčíková)

2013, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/g8eln/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb se zaměřením na domovy pro seniory
 (Eva KAŠPÁRKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mtmvk7// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Právní a ekonomické aspekty poskytování dotací územně samosprávnými celky
 (Ilona Děchtěrenková)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hfghz/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Dotace v rámci statutárních měst Moravskoslezského kraje
 (Andrea Bergerová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102378 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Poskytování dotací a možnosti jejich čerpání v malých a středních podnicích
 (Monika HOZOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tnrquz// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Postup získání a využití dotací v konkrétním podniku
 (Štěpánka Titzová)

2017, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//31njs6// | Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru | Theses on a related topic

Právní úprava dotací
 (Pavel Hruška)

2006, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g5ji4/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic