Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prijemce dotace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Praktické problémy čerpání dotací se zaměřením na kontrolu, postih a obranu příjemce dotace
 (Tereza Matušková)

2016, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nm5bx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Obrana příjemce dotace v průběhu dotačního řízení
 (Tomáš Šetina)

2017, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otqht/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Firma jako příjemce dotace z fondů Evropské unie.
 (Milan Kurka)

2017, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//433tqf// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Provozně-hospodářský rok z pohledu příjemce dotace z OPŽP
 (Lukáš Vykydal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128981 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Dotace poskytnuté právnickým osobám ze státního rozpočtu
 (Jitka Jadrná)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dgcok/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Interní audit a úvěrová činnost banky v návaznosti na dotace od EU
 (Lucie Poláčková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/p1gpo/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Nejčastější chyby žadatelů o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace
 (Kateřina Šimková)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/apc6e/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Komparace a analýza výběru dodavatele u příjemce dotace s ohledem na zákon o veřejných zakázkách
 (Veronika Augustinová)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q115q/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Dotace v účetnictví
 (Hanna Zhupanyn)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81071 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Dotace EU jako přidaná hodnota příspěvkových organizací na území Euroregionu Silesia
 (Robert Dang)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118312 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)