Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Makroekonomický ukazatel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
The effects of gross domestic product (gdp) and bank specific factors on commercial banks performance in Zimbabwe
 (Oswell Mazadzi)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3uhe/ | Finance a účetnictví / Finance (angl.) | Theses on a related topic

China’s GDP Accounting System and Its Major Loopholes
 (Michaela Zbrojová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79502 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Hrubý domácí produkt jako měřítko blahobytu?
 (Aleš Stuchlík)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejdm7/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Analýza faktorů determinujících vývoj HDP a jeho struktury ve vybraných zemích
 (Saida Zhambakiyeva)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bmk81/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Hrubý domácí produkt České republiky v letech 1995-2009
 (Přemysl FIALA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5esb00// | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Průmysl a jeho vliv na tvorbu HDP v České republice
 (Aleš Martynek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114517 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Investice v ČR ve vztahu k HDP
 (Andrea Stratilová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/63477 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza vývoje struktury a výše HDP v ČR s komparací vybraných zemích v rámci EU
 (Kateřina Valentová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72410 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Hrubý domácí produkt české republiky v letech 1995-2009.
 (Přemysl FIALA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gqrzeg// | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Analýza vývoje struktury zisku pojišťoven v závislosti na makroekonomických ukazatelích
 (Iva Slaninová Cinklová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cxrxa/ | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)