Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezpečnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Připravenost akreditovaných zdravotnických zařízení při podezření na vysoce nakažlivé nemoci
 (Lenka Langpaulová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//9fe05o// | Specializace ve zdravotnictví / Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Stav připravenosti AČR při řešení vysoce nakažlivých nemocí
 (Martina Malá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0jxnnb// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Preventivní opatření zdravotnické záchranné služby při manipulaci s postiženým vysoce nakažlivou nemocí
 (Jaromír Bekr)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgkgn/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Připravenost zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje na výskyt vysoce nakažlivé nemoci Připravenost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje na výskyt vysoce nakažlivé nemoci
 (Martin BREJCHA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nvbwvu// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Návrh improvizovaného tábora pro podezřelé z vysoce nakažlivé nemoci
 (David Zbraněk)

2021, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fd4nu4// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Vysoce nakažlivé nemoci v přednemocniční neodkladné péči
 (Barbora Kučerová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//yzxg7f// | Zdravotnický záchranář / | Theses on a related topic

Připravenost zdravotnického zařízení na výskyt vysoce nakažlivé nemoci
 (Alena Chaloupková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//k7tusx// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Připravenost akreditovaných zdravotnických zařízení při podezření na vysoce nakažlivé nemoci
 (Lenka Langpaulová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//9fe05o// | Specializace ve zdravotnictví / Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)