Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

BOZP

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Zavedení a rozvoj systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu OHSAS 18001
 (Martina Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ce3gc/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práce dle normy OHSAS
 (Tomáš BARTÁK)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6iw44d// | Humanitní studia / Filozofie - Aplikovaná ekonomická studia | Theses on a related topic

Integrovaný systém řízení ve společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o.
 (Barbora Rambová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//nu0jb4// | Magisterské programy (Ing.) / | Theses on a related topic

Integrovaný záchranný systém v České republice a krizové řízení
 (Lukáš Svoboda)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ee795/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Integrovaný záchranný systém v ČR a krizové řízení
 (Martina Lukešová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/sctns/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Vliv změn v normě ČSN EN ISO 9001:2016 na integrovaný systém řízení velké výrobní organizace
 (Lucie Herberová)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122033 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Systém řízení rizik jako součást integrovaného systému řízení managementu kvality ve zdravotnických zařízeních
 (Kristýna KECLÍKOVÁ)

2012, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cogwz6// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Integrovaný systém řízení v outsourcingových společnostech
 (Kateřina Špakovská)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115700 | Nerostné suroviny / Environmentální management | Theses on a related topic

Zavedení a rozvoj systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu OHSAS 18001
 (Martina Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ce3gc/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Proces neustálého zlepšování v podniku
 (Lucie Dudíková)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejrmh/ | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)