Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fragmentace krajiny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Vývoj (fragmentace) krajiny na příkladu obce Besednice
 (Pavel ŠAUFLER)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//suopbb// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Theses on a related topic

Vývoj (fragmentace) krajiny na příkladu místní části Trhové Sviny
 (Miloslav MAREK)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wtrgbk// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Theses on a related topic

Fragmentace lesní krajiny jako důležitý faktor ovlivňující diverzitu společenstev nočních motýlů na příkladu CHKO Český kras
 (Jana Sojková)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//5duq50// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Prostupnost krajiny v návaznosti na sídlo
 (Markéta Kupská)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ku3sos// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Theses on a related topic

Biokoridor jako kontroverzní prvek krajiny
 (Lukáš RUFFER)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//doib04// | Geografie / Environmentální studia a udržitelný rozvoj | Theses on a related topic

Vliv liniových staveb na prostupnost krajiny na jižním Plzeňsku
 (Markéta MOŠNOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q1d98w// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Polyfunkčnost cestní sítě a její začlenění do krajiny
 (Petra SCHICKEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0m9ws4// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Struktura krajiny a biologická rozmanitost - návrh struktury krajiny vedoucí k větší biologické rozmanitosti a udržitelnosti v katastrálním území Pěčín (CHKO Orlické hory)
 (Jana LEDEČOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qqr93r// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic

Vliv struktury biotopu na společenstva vodních brouků v jižních Čechách
 (Vojtěch KOLÁŘ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b35o6h// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Opaskovci a ostatní bezobratlí podzemních vod Moravského krasu: diverzita a variabilita
 (Vojtěch Spousta)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2qxf/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)