Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

deti se zbytky zraku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Integrace dítěte se zbytky zraku na I. stupni základní školy
 (Hansi JAHNOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i0he36// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - ortokomunikace | Theses on a related topic

Úloha dětské knihy s hmatovými ilustracemi v rozvoji dítěte s postižením zraku v mladším školním věku
 (Tereza LEVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zbsttb// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Integrace jako moderní trend ve vztahu k připravenosti mateřských škol na edukační proces dětí se zrakovým postižením.
 (Sandra WESLEYOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ltzv0i// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Průprava na čtení a psaní Braillova písma u dětí se zrakovým postižení v mateřské škole
 (Kateřina POLÍVKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ojwmp8// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Theses on a related topic

První seznámení s elektronickými kompenzačními pomůckami u dětí se zrakovým postižením v rámci zaškolovacího kurzu.
 (Hana PŘIBYLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3w908y// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití kompenzačních pomůcek při výuce žáků se zrakovým postižením
 (Tereza FÓJCIKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//b2n8t8// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic