Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

inkluze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Inkluze očima pedaoggických pracovníků. Inkluze v praxi, její přínosy, rizika a možná zlepšení z pohledu pedagogických pracovníků
 (Veronika Bolechová)

2019, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/irbi2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Sociální inkluze lidí po výkonu trestu odnětí svobody
 (Igor Hendrych)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fp751/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Vzdělání dospělých jako cesta k sociální inkluzi v kontextu programu Sociální inkluze Ostrava 2011-2020
 (Mária Kavecká)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jq36x/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Inkluze dívky s Aspergerovým syndromem na běžnou základní školu
 (Veronika Strmisková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pig6t/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole v rámci inkluze
 (Darina Stehlíková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ub9tx/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání | Theses on a related topic

Vybrané aspekty inkluze u žáků na ZŠ
 (Tereza Štěpánová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k45za/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Sociální inkluze tělesně postižených žáků do běžných tříd
 (Jana Kuchtová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y851o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Společně na cestě k inkluzivní společnosti – Inkluze v zařízení pro seniory s intelektuálním znevýhodněním
 (Kateřina Bílková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s1vmd/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Inkluze intaktních a tělesně postižených žáků v německé škole
 (Veronika Kalvodová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4as7/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Inkluze jako jeden z cílů rané péče v rodině s dítětem se sluchovým postižením
 (Šárka Bozděková)

2021, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/uaql9/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)