Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mobilní malware

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Problematika on-line plateb
 (Aneta Grombířová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45529 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Implementace prostředků pro zabezpečení kvality multimediálních dat. Kódová zabezpečení pro mobilní telekomunikace.
 (Petr VOJTÍŠEK)

2007, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//324rlg// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Možnosti zabezpečení počítače při kombinaci moderních komunikačních technologií
 (Jaroslav Štefek)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fd6ah/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Malware využívající CnC: design, struktura a funkcionalita
 (Tomáš Ptáček)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128646 | Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost | Theses on a related topic

Bezpečnostní chyby na mobilní platformě, jejich zneužívání a návrh proaktivního opatření s využitím umělé inteligence
 (Milan OULEHLA)

2020, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c6y8as// | Inženýrská informatika / | Theses on a related topic

Vizualizace učení neuronové sítě
 (Michal RATAJSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7wrio0// | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Vizualizace učení a výstupů neuronové sítě
 (Martin Výlet)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136143 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze
 (Zbyněk Novák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mkfaff// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Umělé neuronové sítě a jejich aplikace
 (Aleksandr Podyablonskiy)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ml6jt/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Dotrénování neuronové sítě
 (Daniel Pazderník)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kyw36/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)