Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

komprese obrázku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Statistické kódování digitálního obrazu
 (Lukáš SVOBODA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qqm5e2// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Statistické kódování digitálního obrazu
 (Lukáš SVOBODA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qqm5e2// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Komprese JPEG obrázku\nl{}
 (Petr BOBEK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j77rji// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Vyhlazování hranice binárních objektů
 (Lukáš Riedel)

2006, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vf3o9/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Robotické svařování svorníků metodou SRM
 (Štěpán CEMPÍREK)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hvpitx// | Materiálové inženýrství a výrobní technologie / | Theses on a related topic

Projekt realizace SRM ve firmě Elster Water Metering s.r.o.
 (Kristína Čeligová)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//29om7n// | Ekonomika a management / Management a marketing, specializace Design management | Theses on a related topic

Využití SRM tréninkového systému v dráhové cyklistice
 (Petr Klimeš)

2009, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pth00/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Analýza a možnosti rozšíření SAP SRM v České poště, s.p.
 (Marie Jedličková)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7yiv5g// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Řízení vztahů s dodavateli pomocí řešení SAP SRM
 (Jan Bečvář)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31786 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Analýza proteinů s využitím imobilizovaného Clostripainu a techniky Selected Reaction Monitoring (SRM)
 (Jana Baronová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dc7odv// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)