Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Phased-In kódování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Implementace základních kódů proměnné délky
 (Petr Bartusek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89540 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace základních kódů proměnné délky
 (Petr Bartusek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89540 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace základních kódů proměnné délky
 (Petr Bartusek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89540 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace základních kódů proměnné délky
 (Petr Bartusek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89540 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace základních kódů proměnné délky
 (Petr Bartusek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89540 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace metody Tournament Coding pro kompresi celočíselných posloupností
 (Václav ŠTENGL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ykhgba// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Nestandardní číselné soustavy
 (Christian Krutsche)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140441 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Implementace kódů proměnné délky pro celá čísla
 (Radek Michálek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78972 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace základních kódů proměnné délky
 (Petr Bartusek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89540 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Implementace základních kódů proměnné délky
 (Petr Bartusek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89540 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)