Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ústavní soud

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Ústavní soud Československé republiky (1920-1948)
 (Tomáš Langášek)

2011, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ieo18/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Jaroslav Kříženecký a lysenkismus v Československu v letech 1948–1965
 (Simona Valová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ee776/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

POLITICKÉ PROCESY 50. LET 20. STOLETÍ V ČESKOSLOVENSKU - KAUZA JAROSLAV TOMSA A SPOL.
 (Iva Krupauerová)

2013, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//5ch127// | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Jaroslav Preiss a role Živnostenské banky v monetární a fiskální politice meziválečného Československa
 (Klaudie Kacovská)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38723 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Ústavní soud Československé republiky (1920-1948)
 (Tomáš Langášek)

2011, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ieo18/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Karel IV. a svatováclavský kult. (Karel IV. jako pokračovatel svatováclavské hagiografické tvorby 14. století).
 (Lucie JAŇOUROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rm5dph// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Theses on a related topic

Anglie a Karel Čapek. Vydávání a recepce díla Karla Čapka na Britských ostrovech
 (Jana Šlancarová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2jwy/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Karel Šefrna a jeho soubor C
 (Martin Mohr)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/a7z46/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Karel Čapek - recenzent filozofické literatury
 (Radka Smetanová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktnm4/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Karel Weis, průkopník české filmové hudby
 (Lucie Hochmanová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gn202/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)