Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fm radio

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: FM radiopřijímač
 (Adam Janík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3pf8ez// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

FM radiopřijímač řízený mikrokontrolérem
 (Jakub ŠANDA)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//24x922// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

Rozhlasový portrétový rozhovor pre denné vysielanie Rádia_FM
 (Michal Skýpala)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g10r6/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Prípadová štúdia reakcií vybraných skupín verejnosti na návrh na zrušenie Rádia_FM v roku 2010
 (Katarína Gecelovská)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ybz4o/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Výukový modul s FM rádiem
 (Patrik Štihel)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108702 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Modul USB FM rádia
 (Pavel Kovář)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115805 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Odhad parametrů dráhy satelitu pomocí signálů pozemních FM sítí
 (Richard LINHART)

2011, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//khwv2v// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika | Theses on a related topic

Metody zpracování singálu FM rozhlasu pro potřeby bistatického radaru
 (Marek Jonáš)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sxas43// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a řídicí technologie | Theses on a related topic

ANALÝZA SIGNÁLU FM ROZHLASU
 (Radek Kolář)

2009, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0azeyz// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Komunikační strategie Rádia_FM
 (Šimon ŠKOVIERA)

2008, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wbzocx// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)