Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Znalosti všeobecných sester v péči o PIC katétry
 (Markéta Mikocziová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1ej0/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Simulace měření válcovou sondou v plazmatu metodou PIC/MC
 (Zvonimír Jílek)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yovbf/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Inovace laboratorních úloh pro předmět Mikropočítačová technika 1 s použitím procesoru PIC18F46K22.
 (Jiří Konečný)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140595 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Portace programátoru USBPICPROG na miktopočítač řady PIC24x
 (Lukáš Doležel)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128508 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Návrh zabezpečovacího systému na bázi mikroprocesoru PIC
 (Tomáš Pawlenka)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117616 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

PIC simulace vzájemné interakce dvou kapalin a amfifilních molekul
 (Jan Hrudka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//3hevqn// | Chemie / | Theses on a related topic

Race and Gender in Jack Kerouac´s The Subterraneans and Pic
 (Jana PROSKEOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xyalbo// | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Využití mikroprocesoru PIC pro reprodukci zvuku
 (Jan Matyska)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB326 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

PID regulátor rychlosti otáčení modelu anténního rotátoru realizovaný procesorem PIC
 (Petr Holínek)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98694 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Generátor a dekodér DTMF realizovaný v MATLAB-Simulinku, implementovaný na hardwareové platformě Microchip-PIC
 (Pavel Juchelka)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98634 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)