Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

katolická církev

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Katolická církev a její vztah k hudbě v prvních dvou desetiletích 20. století – příklad brněnské diecéze
 (Tomáš Jelínek)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpdh5/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Křesťanské motivy v současném českém umění a vliv sekularizace na jeho vnímání
 (Eva Procházková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h96ye/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Theses on a related topic

Katolická církev a její vztah k hudbě v prvních dvou desetiletích 20. století – příklad brněnské diecéze
 (Tomáš Jelínek)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vpdh5/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Hudební město Brno součástí Sítě kreativních měst UNESCO
 (Dagmar Petrů)

2020, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/hryna/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

Velikonoční festival duchovní hudby Brno 2012
 (Dita Černínová)

2012, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/anljq/ | Hudební umění / Hudební produkce | Theses on a related topic

Vznik Hudební scény Městského divadla Brno
 (Lukáš Hlavatý)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/wiuen/ | Dramatická umění / Muzikálové herectví | Theses on a related topic

Nábor a koordinace lidských zdrojů na festivalu Maraton hudby Brno 2019
 (Dagmar Petrů)

2020, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ucqfw/ | Hudební umění / Hudební manažerství | Theses on a related topic

Vývojové premeny dramaturgie Mezinárodního hudebního festivalu Brno s prihliadnutím na Moravský podzim
 (Natália Švecová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjttb/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic