Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sacral

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Biomechanical Study of Sacral Bone Fixation Techniques
 (Jana HARTLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4vtttw// | Počítačové modelování v inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Sakrální jihomoravské zakázky Mikuláše Medka z let 1963–1971 (Jedovnice, Kotvrdovice, Senetářov)
 (Elizabeth Štimecová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t4kmy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Drobné sakrální objekty v obci Čejkovice
 (Marcela Sasínková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jte0o/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Drobná sakrální architektura Telče
 (Lenka Brychtová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m4mpl/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Scénář výstavy „Sakrální Olešnicko“
 (Markéta Doskočilová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iiuer/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Od kostela k mešitě, od mešity ke kostelu. Komparace křesťanské a islámské sakrální architektury
 (Kristýna Rendlová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uzxt1/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Theses on a related topic

Tapisérie z Bayeux - sakrální či sekulární narace?
 (Martin Lešák)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkwq3/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Prevenzione dei disturbi lombo-sacrali nelle atlete di softball.
 (Gloria SOLDÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//q1v2l6// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Germánské sakrální království v antických pramenech
 (Petra Řídká)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4fil/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

1. Teoretická část:\nl{}Sakrální vzorec v dokumentární a reportážní fotografii\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) reprezentativní publikace:\nl{}Reprezentativní publikace\nl{}b) volný výstavní soubor:\nl{}Banány
 (Nikola Tláskalová)

2014, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//esagca// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)