Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

duševní hygiena

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Význam duševní hygieny u sestry pracující na infekčním oddělení
 (Natálie MLEJNKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8mmpvp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření a duševní hygiena učitelů ZŠ
 (Lucie Jeřábková)

2019, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//gcrjet// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Duševní hygiena jako základní předpoklad prevence syndromu vyhoření u vybraných rizikových profesí
 (Ilga HANZALOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1pxny5// | Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie | Theses on a related topic

Duševní hygiena jako prevence syndromu vyhoření u zdravotních sester
 (Kristýna VÁŇOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4jgkrg// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Duševní hygiena - syndrom vyhoření u Policie ČR
 (Martin BĚGUS)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k3lzjp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Duševní hygiena sociálního pracovníka pracujícího s klienty s duševním onemocněním
 (Aneta VOJČOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pu0scp// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Duševní hygiena jako prevence syndromu vyhoření u všeobecných sester.
 (Lenka Mrňová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//dlw08o// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Duševní hygiena jako prevence syndromu vyhoření u sociálních pracovníků
 (Lucie Hlásecká)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//7jyns1// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Duševní hygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
 (Alexandra Šneberková)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//aqde0m// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Duševní hygiena v životě manažera v organizaci veřejné správy
 (Lucie Santini)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/rnjsw/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)