Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Webové služby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Principy a postupy vytváření automatizovaných testů v MS Visual Studio 2012
 (Peter Zošiak)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ijkub/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio
 (Ondřej Bystrý)

2006, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhpzr/ | Informatika / | Theses on a related topic

Podpora testování v Microsoft Visual Studio
 (Daniel Padevět)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/16437 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Vytvořte editor kopenogramů jako plugin do vývojového prostředí Visual Studio
 (Yevgen Mirsha)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45404 | Aplikovaná informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Implementace podpory Spark View Engine do Visual Studio 201x
 (Karel Urbánek)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98567 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Metodika implementace rozšíření do Visual Studia
 (Lubomír KLETENSKÝ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//95ak9j// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Testovací prostředí pro výuku kurzů Microsoft IT Academy na UTB ve Zlíně
 (Vladimír ŠTUSÁK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cw9si4// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Využití grafiky GDI+ pro tvorbu GUI na platformě .NET Framework v prostředí MS Visual Studio
 (Slavomír GAJDOŠ)

2010, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9w3x3t// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia
 (Václav JAVORSKÝ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o9s90f// | Inženýrská informatika / Distribuované systémy a počítačové sítě | Theses on a related topic

Převod ovladače přístroje RSPR z prostředí LabWindows/CVI do MS Visual Studia
 (Pavel Příkaský)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95441 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)