Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Rekultivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji
 (Miroslav VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wburgs// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Hydrická rekultivace, zatápění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
 (Michal KALČÍK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2344 | Ekologie a ochrana prostředí / | Theses on a related topic

Rekultivace povrchových dolů: analýza procesu rozhodování o způsobu rekultivace
 (Petr Průša)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24594 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Rekultivace ČSA vnitřní výsypka VI. etapa - návrh rekultivací a porovnání variant.
 (Petra Tschiharschová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137376 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Rekultivace a revitalizace oblasti "Jezero Most" a dopad na cestovní ruch
 (Pavla Vargová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12531/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management volného času | Theses on a related topic

Návrh rekultivace v místě likvidované těžební sondy
 (Jiří Bára)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6k0z/ | Geologie / | Theses on a related topic

Rezervy finančních prostředků na sanace a rekultivace v těžební organizaci
 (Jakub Masařík)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hhlmk7// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Rekultivace nádrží flotačních hlušin v OKR
 (Veronika Křížková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108202 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Územní plánování hydrické rekultivace jezera Most
 (Edita MALECKÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aco8ge// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)