Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kontinuální lití oceli

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Vliv přípravy mezipánví plynulého odlévání oceli na obsah vodíku u prvních taveb v sekvenci
 (Bronislav Pietraszek)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119375 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Postup výroby oceli v kyslíko konvertorové ocelárně se zaměřením na výrobu konstrukčních ocelí typu S355
 (Jiří Rusniok)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105073 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Vliv modernizace procesu plynulého odlévání oceli na kvalitu vyráběných trubek
 (Dušan Andla)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109078 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi
 (Miroslav Klus)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119430 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Theses on a related topic

Kontinuální měření teploty oceli v mezipánvi
 (Antonín Samek)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99188 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Theses on a related topic

Kontinuální měření délky a rychlosti plynule odlévaných předlitků na ZPO
 (Miroslav Klus)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136460 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Theses on a related topic

Mezipředmětové vztahy ve výuce výtvarné výchovy v základním vzdělávání
 (Nela ŠULCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v7j3sb// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula ve vzdělávacích oblastech Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět (Fyzika).
 (Veronika ČERNÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rscpuk// | Učitelství pro základní školy / Mn-Fyn | Theses on a related topic

Mezipředmětové vztahy ve výuce matematiky a fyziky
 (Pavla MICHALÍKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0tbw1n// | Aplikovaná matematika / Ma-Fy | Theses on a related topic

Mezipředmětové vztahy ve výuce matematiky a fyziky
 (Renáta Bednárová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e7s8y/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství fyziky pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)